..... z á v o d n í   o k r u h y  


Most

www.autodrom-most.cz
Délka tratě: 4148,24 m (2324,80 m malý okruh)
Délka v ideální stopě: 4125,80 m (2303,10 m)
Nejdelší rovina: 839,48 m
Nejkratší rovina: 150 m
Šířka závodní tratě: 12 - 14 m
Počet zatáček: 20, z toho 11 pravých a 9 levých
Největší poloměr zatáčky: 300 m
Nejmenší poloměr zatáčky: 40 m
Převýšení: 12,04 m
Max. stoupání: + 2,8%
Max. klesání: -3,2%
Stoupání od startu: + 0,43%
Brno

www.automotodrombrno.cz
Délka: 5 403,19m (měřeno v ose vozovky)

Šířka: 15,00m

Zatáčky: 14 (6 levých, 8 pravých)

Poloměr zatáček: minimální 50m, maximální 300m

Přímé úseky: 13
- minimální délka: 35,00m,
- maximální délka: 636,56m

Stoupání: maximální 7,5%, na délce 917,00m

Klesání: maximální 5%, na délce 410,00m

Výškový rozdíl: 73,63 m

Nadmořská výška: 450 m

Propustnost tratě:
- 55 motocyklů
- 33 sajdkárů
- 40 automobilů
Rijeka

www.grobnik.com.hr
Délka tratě: 4,168.75 m
Minimální šířka: 10 m
Šířka na startu: 15 m
Maximální stoupání: 10%
Převýšení: 22 m
Počet zatáček: 15
Směr jízdy: proti směru hodinových ručiček
Copyright © 2004 CMC Group
www.cmcgroup.cz